Σχετικά

Το παρόν έργο (FUNCFOOD) στοχεύει στη μελέτη των ευεργετικών βιολογικών ιδιοτήτων των βοστρύχων με σκοπό την αξιοποίησή τους για την παραγωγή και πιστοποίηση βιολειτουργικών τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΒΙΑ)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), Λάρισα


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΟΛΥΠΕΡΑ, www.Kolyperas.com
EATWALK ΙΚΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έρευνα

Η έρευνα που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου FUNCFOOD εστιάζει σε 4 βασικούς άξονες

Nov. 10

15ο συνέδριο διαιτολογίας και διατροφής

Συμμετοχή στο 15ο συνέδριο διαιτολογίας και διατροφής - 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού στην Αθήνα 13 – 15/12/ 2019

Περισσότερα