Επικοινωνία

Συντονιστής έργου

  • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ),
    τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών
  • http://emvia.upatras.gr/

Στοιχεία επιστημονικού υπεύθυνου