Σχετικά

Το παρόν έργο (FUNCFOOD) στοχεύει στη μελέτη των ευεργετικών βιολογικών ιδιοτήτων των βοστρύχων με σκοπό την αξιοποίησή τους για την παραγωγή και πιστοποίηση βιολειτουργικών τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι βόστρυχοι παράγονται σε μεγάλες ποσότητες ως παραπροϊόν της διαδικασίας της οινοποίησης. Μελέτες έχουν έχει δείξει ότι οι βόστρυχοι περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιοδραστικών φυσικών προϊόντων, τις πολυφαινόλες.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η συγκέντρωσή τους είναι κατά πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με τα σταφύλια και τους παραγόμενους οίνους με χαρακτηριστικότερες τις συγκεντρώσεις (ανάλογα με την ποικιλία) της trans-ρεσβερατρόλης (140-270 mg/Kg),της κατεχίνης (820-21340 mg/Kg), της προκυανιδίνης Β3 (240-820 mg/Kg) και του γαλλικού οξέος (90-280 mg/Kg). Ως εκ τούτου, όπως έχει βρεθεί από πολλές ερευνητικές διεθνείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμού του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι βόστρυχοι εμφανίζουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τόσο in vitro όσο σε ανθρώπους οι οποίοι κατανάλωσαν τρόφιμα πλούσια σε τέτοιου είδους πολυφαινολικά μίγματα.

Απώτερος στόχος του έργου - που εντάσσεται στη δραστηριότητα της βιομηχανικής έρευνας - είναι η ανάπτυξη μιας νέας δραστηριότητας για τις συμμετέχουσες ΜΜΕ, η οποία προσβλέπει στην ενσωμάτωση των βιοδραστικών αυτών συστατικών σε αρτοσκευάσματα με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων. Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού υπάρχουν ήδη στην αγορά πλήθος από εμπορικά επιτυχημένα σχετικά προϊόντα (κυρίως με τη μορφή κάψουλας) με ευρύ φάσμα θεραπευτικών ιδιοτήτων που κυμαίνονται από τη βελτίωση της κινητικότητας του εντέρου έως τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων και καρκίνου. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν βιολειτουργικά τρόφιμα που να συμπεριλαμβάνονται σε τροφές που καταναλώνονται ευρέως και καθημερινά (π.χ. αρτοσκευάσματα) και να στοχεύουν στην βελτίωση της αντιοξειδωτικής άμυνας του ανθρώπου δρώντας αποτρεπτικά στην εμφάνιση νόσων όπως τα καρδιαγγειακά, οι εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος, ο καρκίνος, κλπ. Έτσι, τα προϊόντα που αναμένεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να παρουσιάσουν - εκτός από επιστημονικό - και ιδιαίτερο εμπορικό/επιχειρηματικό ενδιαφέρον.Άλλωστε, οι πωλήσεις των βιολειτουργικών τροφίμων κατά την τελευταία δεκαετία αυξάνονται με ρυθμό 10% ανά έτος με καθοριστικούς παράγοντες διείσδυσης στην αγορά την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία (οι οποίες σίγουρα υπάρχουν στο έργο αυτό) και την εξασφάλιση ενδείξεων υγείας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, σακχαρώδης διαβήτης).

Όσον αφορά κάθε φορέα που συμμετέχει στο έργο είναι χαρακτηριστικό ότι οι ρόλοι τους είναι συμπληρωματικοί. Συγκεκριμένα, το Οινοποιείο Κολυπέρας διαθέτει ανεκμετάλλευτες μεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης (βοστρύχων), τις οποίες ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει. Η Eatwalk είναι μία δυναμική νέα και καινοτόμος επιχείρηση με αποκλειστικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον την παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων. Η πρόταση αυτή, βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα αφού στηρίζεται σε προηγούμενες μελέτες και ευρήματα της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέρος της τεχνογνωσίας της οποίας θα μεταφερθεί και στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, η πρόταση είναι σύμφωνη με τις νέες τάσεις των βιομηχανιών διατροφής που εναρμονιζόμενες με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην παραγωγή τροφίμων με αυξημένες ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Και Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος : Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία

English