Συμμετέχοντες Φορείς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΒΙΑ)

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), Λάρισα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΟΛΥΠΕΡΑ, www.Kolyperas.comEATWALK ΙΚΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ